Ostatnie posty na blogu

Facebook

LinkedIn

Twitter

Copyright 2016 Kosmal & Kwiatkowski.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Godziny otwarcia kancelarii

22 11 99 047

Zadzwoń do nas!

Facebook

Linkedin

Twitter

Szukaj
Artykuły

Układ w przyspieszonym postępowaniu układowym – sukces kancelarii Kosmal & Kwiatkowski

Historia zaczyna się dość standardowo. Rodzice - rolnicy, przekazują gospodarstwo rolne synowi. Ten korzystając z wielu możliwości, które pojawiły się w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej korzysta z różnego rodzaju wsparcia i rozwija gospodarstwo, skupiając się na produkcji mleka. W gospodarstwie pojawia się nowoczesny sprzęt a sam Dłużnik myśli już o kolejnym etapie rozwoju. Decyduje się na zajęcie transportem. Korzystając z możliwości leasingowych zakłada firmę transportową. Firma funkcjonuje całkiem nieźle. W firmie pojawia się kryzys Jednak w krótkim czasie ceny mleka zaczęły gwałtownie spadać (prawie 50%). Powoduje to w firmie drastyczny spadek zyskowności i płynności finansowej. Firma przestaje płacić bieżące raty...

Czytaj dalej

Tymczasowy nadzorca sądowy – jakie ma prawa?

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w myśl aktualnie obowiązujących regulacji prawnych jest możliwe w trwającym postępowaniu o ogłoszenie upadłości lub o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Powołany przez sąd tymczasowy nadzorca jest formą zabezpieczenia majątku dłużnika. Wyraża on bowiem zgodę na wszystkie czynnościa dłużnika, które wykraczają poza zwyczajne zarządzanie (czyli czynności zwykłego zarządu). Czynność przekraczająca zwykły zarząd dokonana bez jego zgody jest nieważna. Zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której dłużnik celowo wyzbywa się własności, które mogłyby stanowić masę upadłościową z jednej strony jak również zapobieżenie dalszej egzekucji majątku spółki, który jest niezbędny do...

Czytaj dalej

Doradca restrukturyzacyjny – dlaczego warto skorzystać?

doradztwo restrukturyzacyjne

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wszystkie osoby posiadające licencję syndyka na mocy ustawy Prawo restrukturyzacyjne zostały doradcami restrukturyzacyjnymi, zaś sama ustawa o licencji syndyka zwana jest ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Zmiana ta nie polega wyłącznie na modyfikacji nazwy – generalnie rzecz biorąc zamiarem ustawodawcy była radykalna zmiana podejścia do podmiotów zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych. Dotychczas jedynym wyjściem z takiej sytuacji było ogłoszenie upadłości i zaspokojenie roszczeń wierzycieli dzięki środkom pozyskanym ze sprzedaży majątku zlikwidowanej firmy. Prawo restrukturyzacyjne otwiera nowe możliwości, a rolę podmiotu nadzorującego i wspierającego proces naprawczy, pełni właśnie doradca restrukturyzacyjny. Rola doradcy w procesie restrukturyzacji Zasadniczym zadaniem doradcy...

Czytaj dalej

Kiedy dłużnik jest niewypłacalny?

Potocznie niewypłacalność jest dość często utożsamiana z utratą płynności finansowej, choć w istocie te dwa pojęcia mają odmienne znaczenie. Najkrócej rzecz biorąc z niewypłacalnością mamy do czynienia wtedy, gdy majątek dłużnika jest niewystarczający, by pokryć wszystkie zobowiązania dłużnika wobec jego wierzycieli. Jest to stan stały. Utrata płynności finansowej jest natomiast stanem przejściowym, polegającym na braku płynnych środków finansowych na regulację bieżących zobowiązań. Należy dodać, że bieżące zobowiązania można w przypadku utraty płynności zaspokoić za pomocą środków uzyskanych ze sprzedaży części majątku dłużnika. Definicja niewypłacalności Do końca 2015 roku dłużnik był uznawany za niewypłacalnego, kiedy nie wykonywał swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przy czym...

Czytaj dalej

Syndyk – kim jest i czym się zajmuje?

Kim jest syndyk?

Syndyk masy upadłościowej to najogólniej rzecz biorąc osoba, której zadaniem jest przeprowadzanie postępowania upadłościowego firm postawionych w stan upadłości. W praktyce sprowadza się to najczęściej do konieczności zlikwidowania majątku danego podmiotu w taki sposób, by możliwie najpełniej zaspokoić roszczenia wierzycieli. Syndykiem może być wyłącznie osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Sam zawód zmienił zatem nazwę z syndyk na doradca restrukturyzacyjny. Syndyk zaś to już tylko funkcja w toku postępowania upadłościowego. W myśl aktualnie obowiązujących regulacji prawnych (prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne) likwidacja przedsiębiorstwa jest jednak ostatecznością. Jeśli ze względów racjonalnych możliwe jest zachowanie tego podmiotu, zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest zadbanie o to,...

Czytaj dalej

Upadłość układowa – co to jest?

układ w upadłości

Co to jest upadłość układowa? Ostatnio otrzymałem zapytanie od kolegi co to w ogóle jest upadłość układowa. W związku z faktem, że tak naprawdę jest to już pojęcie nieaktualne postanowiłem przedstawić Tobie podstawowe informację w tym przedmiocie, wyjaśniając tym samym jak zmienił się stan prawny po 1 stycznia 2016 roku. Poprzedni stan prawny Upadłość do 31 grudnia 2015 roku była w dwóch wariantach: po pierwsze upadłość likwidacyjna, zmierzająca jak sama nazwa wskazuje do likwidacji przedsiębiorstwa, po drugie upadłość z możliwością zawarcia układu. Ten drugi rodzaj upadłość, to właśnie instytucja prawna, którą potocznie można było nazwać upadłością układową. Już samej nazwy wynika, że to...

Czytaj dalej

Co to jest restrukturyzacja i po co ją stosować?

Co to jest restrukturyzacja

Co to jest restrukturyzacja? Wiele osób pyta mnie co to jest restrukturyzacja i kiedy (po co) ją stosować. Jest to oczywiście bardzo złożone pojęcie i wieloznaczne, ponieważ restrukturyzacja to pojęcie bardzo szerokie sprowadzające się do zmiany struktury gospodarczej  przedsiębiorstwa mającej zwiększyć jego wydajność lub funkcjonalność (za słownikiem języka polskiego PWN). Pod tym pojęciem może zatem kryć się wiele różnorakich procesów. Dla nas jako kancelarii restrukturyzacyjnej, zajmującej się głównie prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym restrukturyzacja to proces zmierzający do wyciągnięcia firmy z kłopotów (zazwyczaj finansowych, a dokładniej płynnościowych). Jak to działa? Działa w ten sposób, że firma z problemami ma zazwyczaj deficyt trzech rzeczy: Czasu, zaufania...

Czytaj dalej

Doradca restrukturyzacyjny – pomoc w problemach firmy

doradztwo restrukturyzacyjne

Doradca restrukturyzacyjny w ogólności Wraz z wejściem w życie ustawy prawo restrukturyzacyjne pojawił się nowy zawód - doradca restrukturyzacyjny. Z mocy prawa doradcami restrukturyzacyjnymi zostały osoby posiadające licencję syndyka (sama licencja syndyka zmieniła nazwę na licencję doradcy restrukturyzacyjnego). Już na etapie tworzenia ustawy pojawiały się wątpliwości, czy syndycy są przygotowani do pełnienia ról w postępowaniach restrukturyzacyjnych, wszak jest to zupełnie inne zadanie niż w postępowaniu upadłościowym. Na to pytanie pewnie jeszcze nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, wydaje się jednak, że w ramach doradztwa restrukturyzacyjnego będą podmioty specjalizujące się bądź to w upadłościach, bądź w restrukturyzacjach. Generalnie jednak doradca restrukturyzacyjny to osoba (także...

Czytaj dalej

Przygotowana likwidacja, tj. pre pack

Co to jest przygotowana likwidacja? Wraz z wejściem w życie ustawy prawo restrukturyzacyjnie dokonano innych znaczących zmian w prawie upadłościowym, które znacząco zmieniają możliwości przedsiębiorstw niewypłacalnych. Jednym z takich nowych rozwiązań jest przygotowana likwidacja (tzw. pre pack). Na czym to polega? Przygotowana likwidacja to rozwiązanie znane w krajach zachodnich i dość często stosowane w nawet spektakularnych sytuacjach (m.in. Lehman Brothers, czy General Motors). Rozwiązanie to polega na znalezieniu dla upadającego przedsiębiorstwa nabywcy zainteresowanego przejęciem przedsiębiorstwa (lub jego części) ze skutkiem nabycia egzekucyjnego (krótko mówiąc bez ponoszenia odpowiedzialności za długi). Kiedy i dla kogo? Pojawia się oczywiście pytanie kiedy takie rozwiązanie będzie miało zastosowanie i kto...

Czytaj dalej

Windykacja restrukturyzacyjna

Windykacja restrukturyzacyjna - czyli o tym jakie możliwości wierzycielom daje prawo restrukturyzacyjne. Z początkiem roku weszło w życie nowe prawo restrukturyzacyjne. Do tej pory jednak mało jest informacji na temat praktycznych aspektów funkcjonowania tej ustawy. Moje spostrzeżenia na temat funkcjonowania jako doradca restrukturyzacyjny, w reżimie tejże ustawy opisuje na podstawie własnych doświadczeń nie tylko na niniejszym blogu, ale także na doradcarestrukturyzacyjny.info. Większość treści spotykanej w Internecie na ten temat skupia się jednak na teoretycznych aspektach prawa restrukturyzacyjnego i kontynuuje pewien stereotyp, że nowe prawo preferuje dłużnika i bierze go pod szczególną ochronę. Z takim poglądem spotkałem się już wielokrotnie podczas negocjacji...

Czytaj dalej