Ostatnie posty na blogu

Facebook

LinkedIn

Twitter

Copyright 2016 Kosmal & Kwiatkowski.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Godziny otwarcia kancelarii

22 11 99 047

Zadzwoń do nas!

Facebook

Linkedin

Twitter

Szukaj
Artykuły

Dobry moment na kupno spółki w likwidacji

Kupno spółki w likwidacji

Jedną z najczęściej stosowanych form prowadzenia działalności gospodarczej jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Taki stan rzeczy wynika między innymi z ogromnej łatwości rozpoczęcia działalności w tej formie prawnej, a także z szerokich możliwości optymalizacji podatkowej. Niestety, nawet najbardziej korzystna forma prowadzenia działalności nigdy nie jest gwarancją odniesienia sukcesu – i dlatego spółki w upadłości są dość powszechnym zjawiskiem. Zakup spółki od syndyka prowadzącego postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe może być wielką szansą, jeśli tylko umiejętnie się ją wykorzysta. Jaki jest zatem najlepszy moment na kupno spółki i dlaczego się to opłaca? Etapy postępowania likwidacyjnego spółki Zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi działalność spółki...

Czytaj dalej

Jak nabyć nieruchomość od syndyka?

nabywanie nieruchomości od syndyka

Postępowania upadłościowe prowadzone przez syndyków wobec firm czy konsumentów zmierzają do zaspokojenia roszczeń wierzycieli w możliwie najpełniejszy sposób, co zazwyczaj oznacza sprawną likwidację masy upadłościowej. Jeśli w jej skład wchodzi nieruchomość, zostanie ona wystawiona na sprzedaż, a uzyskanie z niej środki zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań dłużnika wobec wierzycieli. Zakup takiej nieruchomości od syndyka może się wydawać na pierwszy rzut oka niezbyt bezpieczny, ponieważ jeśli dłużnik jest niewypłacalny, to niemal na pewno majątek dłużnika został obciążony hipoteką. Ponadto w księdze wieczystej nieruchomości w takiej sytuacji widnieją zapisy o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. W normalnej sytuacji nie są to okoliczności zachęcające do zakupu,...

Czytaj dalej

Jak nabyć przedsiębiorstwo od spółki w restrukturyzacji

firma restrukturyzacja

Restrukturyzacja firm w znakomitej większości przypadków polega na istotnych zmianach w obrębie struktury majątku restrukturyzowanego podmiotu. Składniki masy upadłościowej są wyprzedawane w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli, co dla potencjalnego inwestora jest doskonałą okazją do zakupu przedsiębiorstwa w upadłości w korzystnej cenie – nierzadko znacznie niższej, niż realna wartość rynkowa. Co szczególnie ważne z perspektywy takiego nabywcy, transakcja tego rodzaju jest całkowicie bezpieczna i nie niesie zagrożenia w postaci przejęcia zobowiązań wykupowanej spółki czy przedsiębiorstwa należącego do upadłej spółki. Na czym polega restrukturyzacja? Postępowanie restrukturyzacyjne przeprowadza się w celu uchronienia spółki przed ogłoszeniem upadłości i mogącą nastąpić w konsekwencji likwidacją danego podmiotu. Co istotne,...

Czytaj dalej

Złożenie wniosku o upadłość konsumencka, jak to zrobić?

Złożenie wniosku o upadłość konsumencka, jak to zrobić?

Dłużnik, który zmaga się z koniecznością spłaty zaległych zobowiązań lub z egzekucją komorniczą może skorzystać z zapisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, przewidujących opcję ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Skuteczne ogłoszenie bankructwa konsumenckiego oznacza nie tylko zaspokojenie roszczeń wierzycieli w możliwie największym stopniu – to także umorzenie tej części zobowiązań, której dłużnik nie jest w stanie spłacić i wejście w kolejny etap życia bez niespłaconych należności, wizyt windykatorów albo komornika. Pierwszym krokiem do tego, by ogłosić upadłość, jest złożenie prawidłowo wypełnionego, kompletnego wniosku we właściwym sądzie. Podpowiadamy, jak to zrobić i o czym należy pamiętać, aby wniosek nie został odrzucony.

Ratunek dla upadających przedsiębiorstw – postępowanie sanacyjne

Ratunek dla upadających przedsiębiorstw - postępowanie sanacyjne

Bez jakiejkolwiek przesady można stwierdzić, że wejście w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku ustawy Prawo restrukturyzacyjne stało się prawdziwym kamieniem milowym dla wszystkich przedsiębiorstw, które wpadły w problemy finansowe zagrażające ich wypłacalności. Przed wejściem wspomnianej ustawy w życie droga była w zasadzie jedna – ogłoszenie upadłości, likwidacja firmy, a następnie wyprzedaż majątku i próba spłaty możliwie największej liczby wierzycieli. Dziś, dzięki nowemu prawu restrukturyzacyjnemu, możliwości jest znacznie więcej.

Strategia firmy – czyli o prawidłowej organizacji przedsiębiorstwa

Strategia firmy - czyli o prawidłowej organizacji przedsiębiorstwa

Podstawowymi celami istnienia każdego przedsiębiorstwa są: przetrwanie na rynku, rozwój własnej działalności, osiągnięcie przewagi nad konkurencją i wynikające z niej wzmocnienie swojej pozycji na rynku. Aby te cele skutecznie osiągać, niezbędne jest efektywne zarządzanie organizacją na wszystkich szczeblach, w czym niezwykle pomocne jest opracowanie i wdrożenie dobrej strategii firmy.

Postępowanie restrukturyzacyjne, ile trwa i jak wygląda jego przebieg?

Postępowanie restrukturyzacyjne, ile trwa i jak wygląda jego przebieg?

Wprowadzenie w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku nowelizacji ustawy Prawo restrukturyzacyjne dało przedsiębiorcom możliwość skutecznej walki o utrzymanie firmy, która wpadła w przejściowe problemy finansowe. Zamiast ogłaszać upadłość i likwidować firmę, można teraz skorzystać z jednej spośród kilku dostępnych opcji dokonania restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Jeśli proces restrukturyzacji zostanie przeprowadzony prawidłowo i na odpowiednim etapie niewypłacalności, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż nie będzie konieczności likwidowania zakładu pracy. Jest to sytuacja korzystna zarówno dla samej firmy i jej pracowników, jak też dla rynku – szczególnie w dłuższej perspektywie czasowej.

Jak zabezpieczyć majątek dłużnika

Jak zabezpieczyć majątek dłużnika

Zabezpieczenie majątku należącego do dłużnika to kluczowa kwestia w trakcie praktycznie wszystkich postępowań egzekucyjnych, ponieważ jest to jedyny skuteczny sposób na ochronę interesów wierzyciela w sytuacji, kiedy z różnych względów mogłoby dojść do naruszenia mienia dłużnika. Co istotne, chodzi nie tylko o to, że na majątku dłużnika ciążą także inne zobowiązania, ale bardziej o sytuację, kiedy to sam dłużnik podejmuje próby pozbawienia wierzyciela możliwości zaspokojenia jego roszczeń (np. poprzez wyprzedanie albo obciążanie swego pozostałego majątku). Ustawodawca przewidział taką możliwość i zapewnił odpowiednie narzędzia prawne, których zastosowanie pozwala ochronić mienie dłużnika przed tego rodzaju praktykami. Sposoby zabezpieczenia majątku dłużnika Obowiązująca obecnie znowelizowana ustawa...

Czytaj dalej