Ostatnie posty na blogu

Facebook

LinkedIn

Twitter

Copyright 2016 Kosmal & Kwiatkowski.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Godziny otwarcia kancelarii

22 11 99 047

Zadzwoń do nas!

Facebook

Linkedin

Twitter

Szukaj
Artykuły

Ceny skupu mleka wpędzają rolników w kłopoty

Dwuletnia zapaść na rynku cen skupu mleka spowodowała spore zawirowania w wielu gospodarstwach rolnych. Co prawda cena mleka zaczyna powoli iść w górę jednak nadszarpnięte finanse zmuszają wielu rolników do poszukiwania rozwiązań dla tych problemów.

Geneza problemu

W I połowie 2015 r. średnia cena skupu mleka wynosiła 1,16 zł za litr. Druga połowa przyniosła dalsze pogorszenie cen spychając je do pułapu 1,11 zł za litr. Pierwsza połowa roku 2016 zapowiada się katastrofalnie ceny oscylują w przedziale 1,10 – 1,00 zł za litr, a okresowo spadają nawet do 0,99-0,98 zł. W drugim półroczu ceny zaczynają trochę odbijać zahaczając o poziom 1,30 – 1,40 za litr. Co było przyczyną takie stanu rzeczy? Mówi się o wielu czynnikach jednak dwa z nich mają chyba kluczowe znaczenie. Zachęceni dobrą koniunkturą na mleko najwięksi eksporterzy istotnie zwiększają wolumen produkcji mleka i powodują wzrost podaży. Tymczasem Chiny mocno ograniczają import mleka co z kolei mocno oddziałuje na popyt. Ta mieszanka powoduje, że ceny mleka pikują w dół. Poziomy cen, które kiedyś dawały komfort finansowy czyli 1,40 zł/litr są tylko wspomnieniem.

Działania rolników w odpowiedzi na kryzys

Spora część rolników twierdzi, że poziom cen zapewniający opłacalną produkcję mleka oscyluje wokół 1,30 zł za litr. W sytuacji jednak kiedy taka cena jest nieosiągalna podejmowane były różne działania nastawione na redukcję strat. Część rolników ratuje się obniżając jakość paszy, jednak to często tylko pogłębia problem powodując zaniżenie parametrów mleka i jeszcze niższą cenę skupu. Niektórzy starają się pokryć przynajmniej część kosztów poprzez zwiększenie wolumenu produkcji. To działanie często przynosi jeszcze bardziej opłakane rezultaty powodując nałożenie na rolników kar mlecznych.

Jak wyjść z problemu

Problemem są najczęściej skumulowane zobowiązania finansowe, zwłaszcza wobec banków i pożyczkodawców. Są one trudne do obsłużenia, zwłaszcza w sytuacji kiedy cena mleka zaczyna iść w górę i potrzebne są płynne środki na paszę i inne inwestycje.

W zależności od indywidualnej sytuacji można próbować podejmować następujące kroki:

  • rozmawiać z dotychczasowymi kredytodawcami na temat zmiany warunków finansowania,
  • próbować znaleźć nowy podmiot finansujący, który pomoże nam zasypać powstałą lukę finansową,
  • szukać wsparcia u profesjonalnych doradców restrukturyzacyjnych, którzy w przypadku zaawansowanych problemów przygotują plan naprawczy.

Niezależnie od skali problemu należy spróbować dokonać kompleksowej analizy gospodarstwa i podjąć działania przygotowawcze. Pozostawienie problemu samemu sobie może mieć przykre konsekwencje w dłuższym horyzoncie czasu.

Więcej o restrukturyzacji gospodarstwa rolnego czytaj tutaj: restrukturyzacja-gospodarstwa-rolnego

mm
Robert Kosmal

Doradca finansowy z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami, pozyskiwaniu finansowania i inwestorów oraz restrukturyzacji. Ma na koncie pracę przy międzynarodowych, bardzo złożonych projektach restrukturyzacyjnych.