fbpx

Ostatnie posty na blogu

Facebook

LinkedIn

Twitter

Copyright 2016 Kosmal & Kwiatkowski.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Godziny otwarcia kancelarii

22 11 99 047

Zadzwoń do nas!

Facebook

Linkedin

Twitter

Szukaj
Artykuły
 

Restrukturyzacja firm

a

Możesz stracić wszystko, jeśli nie podejmiesz się restrukturyzacji
swojej firmy w odpowiednim momencie:

  • Nowe przepisy prawne wprowadzone w styczniu 2016 dają spółkom w Polsce nowe elastyczne możliwości restrukturyzacji.
  • Firmy, w przypadku pojawiających się problemów, nie muszą już rozważać tylko i wyłącznie ogłoszenia upadłości. Teraz mogą także zacząć proces zmian w swojej firmie tak, by uchronić ją przed upadłością.
  • Oczywiście im szybciej ten proces się rozpocznie, tym większe są szanse, że zakończy się on powiedzeniem. Dlatego warto reagować w przypadku pierwszych poważniejszych objawów.
a

3 najczęstsze początki  poważnych problemów w przedsiębiorstwach:

Ważny partner biznesowy (dostawca, klient)
rozwiązuje umowę, co znacząco zmniejsza wpływy
a redukcja kosztów nie nadąża.

Finansowy raport oznajmia, że kondycja finansowa Twojego
przedsiębiorstwa nie jest najlepsza i z roku na rok pogarsza się.

Zniecierpliwiony wierzyciel domaga się od Twojego
przedsiębiorstwa szybszej spłaty długu a Ty nie masz pieniędzy.

Jeśli w Twojej firmie wydarzyła się jedna z tych sytuacji – lub gdy po prostu zaczynasz dostrzegać
pierwsze problemy z płynnością finansową – skontaktuj się z naszą Kancelarią.
Zazwyczaj bowiem takie sytuacje nie rozwiązują się same.

a

Pierwsze spotkanie jest darmowe:

Zapraszamy do naszego biura.

  • Na spokojnie zapoznamy się z Twoją sytuacją i zaproponujemy ewentualne rozwiązania. Bez zobowiązań. Im szybciej, tym lepiej – bo wtedy na spokojnie można wdrożyć nowe rozwiązania.
a

Co możemy zrobić

dla Twojej firmy:

w ramach którego dokonujemy analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa pod kątem spełniania przesłanek otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. Klient otrzymuje od Nas rekomendacje dalszego działania i możliwych rozwiązań.

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

dla naszych klientów przygotowujemy wnioski o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Dotychczas mamy 100% skuteczność. Po otwarciu postępowania przedsiębiorstwo podlega ochronie przed wierzycielami.

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

przygotowujemy dla naszych klientów wstępne plany restrukturyzacyjne, odpowiadające wymogom ustawy prawo restrukturyzacyjne, które stanowią podstawę każdego wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

przygotowujemy plany restrukturyzacyjne po otwarciu postępowań restrukturyzacyjnych w postępowaniach które prowadzimy samodzielnie jak i na zlecenie innych doradców restrukturyzacyjnych.

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

nasza kancelaria jako spółka handlowa, której członkowie zarządu posiadają licencje doradcy restrukturyzacyjnego pełni funkcję nadzorcy układu w ramach postępowania o zatwierdzenie układu.

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

nasza spółka zgodnie z prawem restrukturyzacyjnym uprawniona jest do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego w ramach przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego.

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

uprawnieni jesteśmy do pełnienia funkcji zarządcy w toku postępowania sanacyjnego. Podejmujemy skuteczne działania sanacyjne, prowadzące do zawarcia układu.

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

przygotowujemy opinie prawne nt. kwestii związanych z prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym. Naszą przewagą konkurencyjną jest fakt łączenia kwestii prawnych z aspektami finansowymi.

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

udzielamy porad, opinii i wyjaśnień a także świadczymy inne usługi z zakresu restrukturyzacji i upadłości. Pod tym pojęciem rozumiemy wszelkie możliwe działania ad hoc, które wspomagają przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością.

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

w oparciu o nasze doświadczenie i kontakty biznesowe poszukujemy dla naszych klientów najbardziej optymalnych źródeł finansowania – zarówno o charakterze dłużnym (kredyty, pożyczki, obligacje) jak i kapitałowym (emisja akcji, fundusze venture capitale, fundusze restrukturyzacyjne, mezzanine)

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

wspomagamy procesy dezinwestycyjne w przedsiębiorstwach dotyczące zarówno nieruchomości jak i aktywów kapitałowych (spółki, zorganizowane części przedsiębiorstwa). Do tej pory przeprowadziliśmy procesy dezinwestycyjne na kwotę ponad 400 mln złotych.

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

badamy potencjał danej firmy, sytuację rynkową i w oparciu o nasze doświadczenie przeprowadzamy dyskretny proces poszukiwania inwestora finansowego lub branżowego.

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

jeżeli wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Twojej firmy, możesz wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie w celu zwalczenia tegoż wniosku. Udało nam się skutecznie zwalczyć kilkadziesiąt wniosków o ogłoszenie upadłości.

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

a

Zwiększymy szansę, że pojawi się inwestor!

Ponieważ prowadzimy naszą działalność już wiele lat, możemy pochwalić się licznymi kontaktami z firmami różnych branż.

  • Zdarza się, że firmy te posiadają środki finansowe, które chciałyby zainwestowaćw zakup firm lub wejście z innymi podmiotami w korzystną współpracę.
  • Zdarza się, że zapraszamy wybrane firmy w charakterze inwestora – aby zwiększyć szansę na dodatkowe finansowanie dla restrukturyzowanej firmy.

„Profesjonalnie pomożemy także Twojej firmie!”

„Profesjonalnie pomożemy także Twojej firmie!”

Umów się na spotkanie