Ostatnie posty na blogu

Facebook

LinkedIn

Twitter

Copyright 2016 Kosmal & Kwiatkowski.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Godziny otwarcia kancelarii

22 11 99 047

Zadzwoń do nas!

Facebook

Linkedin

Twitter

Szukaj
Artykuły
 

Oferta dla wierzycieli

a

Masz trudnego dłużnika? Chcesz  odzyskać nawet 300% więcej pieniędzy w o 100% krótszym czasie?

Kto najczęściej zgłasza się do naszej Kancelarii w celu odzyskania swoich pieniędzy od dłużników:

  • banki,
  • banki spółdzielcze,
  • fundusze inwestycyjne,
  • obligatariusze,
  • inni.
a

Kiedy zwracają się do naszej Kancelarii:

Gdy ich dłużnik ogłasza upadłość lub składa wniosek o restrukturyzację, ale nie wybrał jeszcze kancelarii.

Gdy dotychczasowy podmiot obsługujący restrukturyzację dłużnika
– mówiąc kolokwialnie – nie daje sobie rady.

Gdy dłużnik sam zgłasza się i twierdzi,
że nie da rady spłacić długu.

Wtedy też nasza Kancelaria kontaktuje się z kłopotliwym dłużnikiem
i proponuje mu lepsze rozwiązania i swoje doświadczenie w restrukturyzacji / upadłości.

a

Wybierają nas

ponieważ poszukują Kancelarii, która:

nie boi się wielkich, skomplikowanych restrukturyzacji i upadłości

oferuje kompleksowe usługi – łączące dogłębną znajomość prawa, metod zarządzania oraz finansów

nie boi się wielkich, skomplikowanych restrukturyzacji

oferuje kompleksowe usługi – łączące dogłębną znajomość prawa, metod zarządzania oraz finansów

a

Co możemy dla Ciebie zrobić:

dla naszych klientów-wierzycieli przygotowujemy wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego ich dłużników a następnie w toku postępowania przejmujemy zarząd nad przedsiębiorstwem w celu zmaksymilizowania stopnia zaspokojenia wierzycieli.

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

gdy sytuacja jest bardzo trudna a dłużnik nie wykazuje realnych możliwości przeprowadzenia skutecznych działań restrukturyzacyjnych, jedynym sposobem zabezpieczenia interesów wierzycieli jest złożenie wniosku o jego upadłość. Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości dla naszych klientów – wierzycieli.

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

przygotowujemy plany restrukturyzacyjne dłużników dla naszych klientów-wierzycieli. Doświadczenie i wiedza prawno-ekonomiczna daje gwarancję, że przygotujemy obiektywny i realny do wykonania plan restrukturyzacji Twojego dłużnika.

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

z wyboru wierzycieli pełnimy funkcję nadzorcy układu ich dłużników. Dbamy o interes wierzycieli szukając rozwiązań, które pozwolą na jak największe zaspokojenie ich roszczeń. Gwarantujemy transparentność i profesjonalizm.

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

wierzyciele wybierając naszą kancelarią do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego mogą mieć pewność, że naszym głównym celem jest zagwarantowanie ich słusznych interesów.

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

wierzyciele wybierają naszą kancelarię w celu zapewnienia swoim dłużnikom możliwości przeprowadzenia skutecznych działań sanacyjnych, które w konsekwencji doprowadzą do bieżącego zaspokojenia kosztów działalności i możliwie dużego zaspokojenia wierzycieli.

Dowiedz się więcej. Napisz do nas!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
a

Zwiększymy szansę, że pojawi się inwestor!

Ponieważ prowadzimy naszą działalność już wiele lat, możemy pochwalić się licznymi kontaktami z firmami różnych branż.

    • Zdarza się, że firmy te posiadają środki finansowe, które chciałyby zainwestowaćw zakup firm lub wejście z innymi podmiotami w korzystną współpracę.
    • Zdarza się, że zapraszamy wybrane firmy w charakterze inwestora – aby zwiększyć szansę na dodatkowe finansowanie dla restrukturyzowanej firmy.

„Odzyskamy dla Ciebie Twoje pieniądze.”

„Odzyskamy dla Ciebie Twoje pieniądze.”

Skontaktuj się z kancelarią