fbpx

Ostatnie posty na blogu

Facebook

LinkedIn

Twitter

Copyright 2016 Kosmal & Kwiatkowski.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Godziny otwarcia kancelarii

22 11 99 047

Zadzwoń do nas!

Facebook

Linkedin

Twitter

Szukaj
Artykuły

Doradca restrukturyzacyjny – dlaczego warto skorzystać?

doradztwo restrukturyzacyjne

Z dniem 1 stycznia 2016 roku wszystkie osoby posiadające licencję syndyka na mocy ustawy Prawo restrukturyzacyjne zostały doradcami restrukturyzacyjnymi, zaś sama ustawa o licencji syndyka zwana jest ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Zmiana ta nie polega wyłącznie na modyfikacji nazwy – generalnie rzecz biorąc zamiarem ustawodawcy była radykalna zmiana podejścia do podmiotów zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych. Dotychczas jedynym wyjściem z takiej sytuacji było ogłoszenie upadłości i zaspokojenie roszczeń wierzycieli dzięki środkom pozyskanym ze sprzedaży majątku zlikwidowanej firmy. Prawo restrukturyzacyjne otwiera nowe możliwości, a rolę podmiotu nadzorującego i wspierającego proces naprawczy, pełni właśnie doradca restrukturyzacyjny.

Rola doradcy w procesie restrukturyzacji

Zasadniczym zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest zatem ratowanie zagrożonego upadłością przedsiębiorstwa i praktyczna realizacja polityki nowej szansy, która zakłada, iż jeśli istnieje możliwość nielikwidowania firmy, to należy skutecznie przeprowadzić proces restrukturyzacji. Doradca restrukturyzacyjny pełni rolę doradczą i nadzorczą, kontrolując działania danego przedsiębiorcy, pomaga zarządzać firmą, a także bierze udział w negocjacjach i zawieraniu układu z wierzycielami. Do obowiązków doradcy restrukturyzacyjnego należy także nadzór nad realizacją układu zatwierdzonego przez sąd.

Jeśli chodzi o dostępne opcje ratowania firmy przed upadłością, doradca restrukturyzacyjny ma do wyboru następujące możliwości:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu
  • przyspieszone postępowanie układowe
  • postępowanie układowe
  • postępowanie sanacyjne

W przypadku postępowań układowych rola doradcy polega przede wszystkim na nadzorowaniu układu i profesjonalnej pomocy podczas procesu restrukturyzacji, w trakcie przygotowywania układu i głosowania nad nim. Podczas postępowania sanacyjnego natomiast doradca realnie zarządza restrukturyzowanym przedsiębiorstwem, zastępując na tym stanowisku samego przedsiębiorcę.

Restrukturyzacja w liczbach

Warto zaznaczyć, że w minionym roku zanotowano otwarcie w sumie ponad 200 postępowań restrukturyzacyjnych, z czego zdecydowana większość (około 3/4) została otwarta w drugiej połowie roku. Oznacza to, że restrukturyzacja jako sposób na uratowanie firmy przed upadłością staje się rozwiązaniem coraz popularniejszym i chętnie stosowanym przez przedsiębiorców. Według niektórych specjalistów z branży jest to dopiero początek i liczba restrukturyzacji w skali roku będzie się w kolejnych latach znacząco zwiększać – tym bardziej, że dotychczas przeprowadzone procesy udowodniły skuteczność postępowania restrukturyzacyjnego.

Dobrym powodem, dla którego warto skorzystać z usług doradcy restrukturyzacyjnego jest to, że postępowanie restrukturyzacyjne można wdrożyć w znacznie większej liczbie przypadków, niż miało to miejsce z postępowaniem upadłościowym. Mało tego: w określonych przypadkach możliwe jest skorzystanie z restrukturyzacji przez podmioty, które w danym momencie nie mają żadnych kłopotów z wypłacalnością, ale przewidują z dużą dozą prawdopodobieństwa, że w najbliższej przyszłości takie kłopoty mogą mieć. Można w tym kontekście uznać, że wprowadzenie w życie ustawy Prawo restrukturyzacyjne spełniło pokładane w niej nadzieje.

mm
Dariusz Kwiatkowski

Doradca restrukturyzacyjny (licencja Ministra Sprawiedliwości) i radca prawny. Zakorzeniony w biznesie, łączący wiedzę prawną z wiedzą z zakresu zarządzania i ekonomii.