fbpx

Ostatnie posty na blogu

Facebook

LinkedIn

Twitter

Copyright 2016 Kosmal & Kwiatkowski.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Godziny otwarcia kancelarii

22 11 99 047

Zadzwoń do nas!

Facebook

Linkedin

Twitter

Szukaj
Artykuły

Fundusz Europejski

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wykorzystanie wsparcia w ramach usług doradczych w obszarach:
– optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
– wdrożenia i doskonalenia systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM
– wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.
Planowane efekty: Głównym, oczekiwanym efektem projektu będzie osiągnięcie pozytywnych efektów organizacyjnych i finansowych w postaci optymalizacji procesów oraz zmniejszenie kosztów działalności, co przełoży się na wzrost rentowności. Przedsiębiorstwo oczekuje, iż efektem realizacji projektu będzie bardziej produktywne zarządzanie operacyjne w firmie poprzez wprowadzenie nowego zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem.

OPIS PROJEKTU
W ramach projektu planowany jest zakup usług doradczych obejmujących łącznie obszary:
* Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
* Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM
* Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT Usługi doradcze skoncentrują się przede wszystkim na podniesieniu efektywności działań w organizacji oraz skupieniu uwagi na sferach mających wpływ na budowanie wartości przedsiębiorstwa ( w tym TQM i ICT). Działania przełożą się bezpośrednio na oszczędności oraz pozwolą wypracować schematy działań, które w dłuższej perspektywie pozwolą na racjonalizację kosztów i unikanie ich bezpodstawnego ponoszenia, co przełoży się na wzrost rentowności i wartości przedsiębiorstwa. Planowane procesy/obszary wsparcia są ze sobą bezpośrednio powiązane i tworzą kompleksowy program optymalizacji organizacyjnej firmy.


Całkowita wartość projektu: 246 000,00 zł
Dofinansowane ze środków UE: 150 000,00 zł