fbpx

Ostatnie posty na blogu

Facebook

LinkedIn

Twitter

Copyright 2016 Kosmal & Kwiatkowski.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Godziny otwarcia kancelarii

22 11 99 047

Zadzwoń do nas!

Facebook

Linkedin

Twitter

Szukaj
Artykuły

Postępowanie restrukturyzacyjne – spis wierzytelności

spis wierzytelności postępowanie restrukturyzacyjne

Do jednych z najważniejszych i podstawowych dokumentów postępowania restrukturyzacyjnego należy spis wierzytelności. Dokument ten przedstawia wartość wierzytelności, to jest ostateczną sumę, z jaką wierzyciel występuje w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Proces sporządzania spisu wierzytelności oraz zatwierdzania wszystkich danych odbywa się według określonych zasad i może zająć nawet kilka miesięcy. Od prawidłowo przygotowanego spisu wierzytelności zależy przebieg procesu restrukturyzacji firmy.

Co to jest spis wierzytelności?

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wiąże się z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji. Jednym z kluczowych dokumentów jest spis wierzytelności. W potocznym języku jest to lista długów, które dłużnik ma do spłacenia na rzecz wierzycieli. Na listę wciągane są wierzytelności, które powstały przed dniem rozpoczęcia restrukturyzacji. Suma wierzytelności przypisana danemu wierzycielowi w sporządzonym dokumencie będzie przysługiwać wierzycielowi podczas całego postępowania.

Sporządzanie spisu wierzytelności odbywa się według konkretnych zasad. Na początku wykonuje się podział okresu rozliczeniowego, w trakcie którego rozpoczęte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. Ustalane zostają wartości wierzytelności niepieniężnych, następnie odsetki od wierzytelności niewymagalnych, odsetki od wierzytelności wymagalnych, oraz od wierzytelności ciągłych, takie jak kredyty czy pożyczki itp.

Restrukturyzacja wierzytelności prowadzona w postępowaniu układowym oraz sanacyjnym umożliwia sprzeciw do listy wierzytelności. Sprzeciw ten może być złożony nie później niż w terminie do dwóch tygodni od daty obwieszczenia spisu wierzytelności. Na rozpatrzenie sprzeciwu sędziemu-komisarzowi przysługuje dwa miesiące. Wierzyciel posiada również prawo do domagania się uzasadnienia rozstrzygnięcia oraz złożenia zażalenia na postanowienie. Sporządzony spis wierzycieli musi być zatwierdzony przez sędziego-komisarza. W przypadku przyspieszonego postępowania układowego, możliwości są bardziej ograniczone. Dłużnikowi natomiast przysługuje prawo do wniesienia zarzutów dotyczących spornych wierzytelności. Jeżeli sędzia-komisarz uzna wniosek dłużnika, zmiany zostaną naniesione. Zatwierdzenie spisu wierzytelności odbywa się podczas zgromadzenia wierzycieli.

Sposób głosowania wierzyciela – gdzie powinien być wskazany

Warianty prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego, to jest przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne wprowadzają głosowanie wierzycieli już po ustaleniu spisu wierzytelności. Prawo restrukturyzacyjne nie wykazuje potrzeby przedstawiania danych mówiących o sposobie głosowania wierzycieli.

W przypadku prowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu głosowanie odbywa się przed skierowaniem wniosku do sądu, zatem wynik głosowania przedstawiany jest przez dłużnika w dokumentacji, czyli we wniosku o zatwierdzenie układu, do którego załącznik stanowią karty do głosowania. Specyfika postępowania o zatwierdzenie układu wymaga więc przedstawienia możliwie najbardziej szczegółowych informacji na temat wierzyciela. Zatem jeżeli wynik głosowania wierzyciela odnośnie jego wierzytelności oraz decyzji przystąpienia do układu jest znany, należy wszystkie te dane wykazać w spisie wierzytelności lub osobnym dokumencie. Według wymagań ustawowych wzór spisu wierzytelności nie zawiera pozycji dostarczającej informacji na temat głosowania wierzyciela, jednakże jako dokument otwarty, może być on modyfikowany. Należy zatem w spisie wierzytelności w postępowaniu o zatwierdzenie układu uzupełnić formularz o dodatkową rubrykę, w której przedstawione zostaną dane na temat głosowania wierzyciela, którego wierzytelność dotyczy.

mm
Dariusz Kwiatkowski

Doradca restrukturyzacyjny (licencja Ministra Sprawiedliwości) i radca prawny. Zakorzeniony w biznesie, łączący wiedzę prawną z wiedzą z zakresu zarządzania i ekonomii.


Brak komentarzy

Przepraszamy. Komentowanie jest nie dostępne w tej chwili