fbpx

Ostatnie posty na blogu

Facebook

LinkedIn

Twitter

Copyright 2016 Kosmal & Kwiatkowski.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Godziny otwarcia kancelarii

22 11 99 047

Zadzwoń do nas!

Facebook

Linkedin

Twitter

Szukaj
Artykuły

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców: łagodniejsze wymogi do uzyskania umorzenia

Jak wynika z niektórych szacunków już ok. 70% firm złożyło wnioski o skorzystanie z różnego rodzaju form wsparcia, oferowanych w ramach „tarczy antykryzysowej”. Tymczasem w ostatnich dniach ustawodawca dokonał zmian w przepisach składających się na „tarczę”, zapowiadając jednocześnie, że już są opracowywane kolejne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa. Oczywiście „tarcza antykryzysowa” w praktyce wzbudza pewne kontrowersje i niejasności, jednak w obecnej sytuacji rozważenie możliwości skorzystania z oferowanej w jej ramach pomocy jest podstawową kwestią właściwie dla wszystkich przedsiębiorców. W tym kontekście warto zauważyć zmiany dokonane ostatnio w obszarze udzielania pożyczek mikroprzedsiębiorcom, dzięki którym łatwiejsze staje się ich umorzenie. 

5000 złotych pożyczki od rządu

Zgodnie z „tarczą antykryzysową” mikroprzedsiębiorca – a więc przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej, niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro – może skorzystać ze specjalnej, jednorazowej pożyczki, wynoszącej 5000 złotych. Oferta ta jest skierowana do mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przed 1 marca br. 

Tego rodzaju pożyczkę udziela starosta ze środków Funduszu Pracy. Może ona służyć jedynie pokryciu bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a więc mikroprzedsiębiorca nie może wydatkować pożyczonej gotówki na dowolnie wybrany przez siebie cel. Oprocentowanie pożyczki – zgodnie z postanowieniami tarczy antykryzysowej – jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Jednocześnie w „tarczy antykryzysowej” postanowiono, że okres spłaty nie może być dłuższy, niż 12 miesięcy, przy czym karencja w spłacie wynosi trzy miesiące. Łącznie więc daje to przedsiębiorcy 15 miesięcy na zwrot zaciągniętej pożyczki. 

Ustawodawca ułatwia sprawę

Nowelizacja „tarczy” – określana przez niektórych pewno nieco na wyrost „tarczą antykryzysową 2.0” – nadal zakłada, że wnioski o udzielenie przedmiotowej pożyczki będą składane do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Aktualnie, w przeciwieństwie do poprzedniej wersji przepisów, ustawodawca zrezygnował z konieczności składania przez mikroprzedsiębiorcę  oświadczenia o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego br. Jednak, z punktu widzenia prowadzących własny biznes, najistotniejsze zmiany dotyczą zasad umorzenia przedmiotowych pożyczek. 

W pierwotnym stanie prawnym podstawowym warunkiem umorzenia omawianej tu pożyczki – obok złożenia stosownego wniosku – było utrzymanie przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia co najmniej przez okres trzech miesięcy od dnia jej udzielenia. Miarodajnym był tu „stan zatrudnienia” określany na dzień 29 lutego br. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 

Tymczasem obecnie korzystający z pożyczki po prostu może zwolnić swoich pracowników, ważne jest, aby prowadził swój biznes przez okres trzech miesięcy od udzielenia pożyczki. Stąd aktualnie dopuszczalna jest sytuacja, w której mikroprzedsiębiorca zwalnia nawet wszystkich swoich pracowników, a jednocześnie kontynuuje prowadzenie swojego biznesu w pojedynkę. Wówczas nadal zachowuje prawo do umorzenia pożyczki. Z punktu widzenia wsparcia mikroprzedsiębiorców – którzy ze względu na stosunkowo niewielkie rozmiary działalności w wielu przypadkach znaleźli się obecnie w naprawdę trudnej sytuacji – jest to rozwiązanie korzystne. Dotąd wielu z nich wahało się o sięgnięcie po – bądź co bądź niewielką pożyczkę – będąc jednocześnie zobligowanymi do dużo bardziej kosztownego utrzymania etatów. W przypadku, w którym mikroprzedsiębiorca zdecydowałby się na zwolnienia, nie mógłby ubiegać się o umorzenie zobowiązania. Teraz możliwe jest połączenie redukcji zatrudnienia ze skorzystaniem z przedmiotowej pożyczki oraz uzyskaniem jej umorzenia. 

mm
Dariusz Kwiatkowski

Doradca restrukturyzacyjny (licencja Ministra Sprawiedliwości) i radca prawny. Zakorzeniony w biznesie, łączący wiedzę prawną z wiedzą z zakresu zarządzania i ekonomii.