fbpx

Ostatnie posty na blogu

Facebook

LinkedIn

Twitter

Copyright 2016 Kosmal & Kwiatkowski.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Godziny otwarcia kancelarii

22 11 99 047

Zadzwoń do nas!

Facebook

Linkedin

Twitter

Szukaj
Artykuły

kiedy firma objęta jest ochroną przed wierzycielami?

Pytanie kiedy firma składająca wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jest chroniona przed wierzycielami w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych jest pytaniem kluczowym w kwestii taktyki sądowych działań restrukturyzacyjnych. Niestety ochrona następuje dopiero z chwilą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego a co trwa w praktyce ok 4-8 tygodni od chwili złożenia wniosku. Ważne zatem, żeby przeanalizować inne możliwości, np. wniosku o zabezpieczenie....

Czytaj dalej

jak długo czeka się na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Kluczowym pytaniem wielu podmiotów zainteresowanych otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego jest odpowiedź na pytanie jak długo czeka się na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z instrukcyjnymi terminami ustawowymi postępowanie restrukturyzacyjne powinno zostać otwarte bardzo szybko. Przyspieszone postępowanie układowe powinno zostać otwarte w terminie 1 tygodnia od dnia złożenia wniosku. Z kolei postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne powinny zostać otwarte w terminie 2 tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że sąd uzna za konieczne przeprowadzenie rozprawy. W takim przypadku wniosek powinien być rozpoznany w terminie 6 tygodni. Praktyka pokazuje jednak, że realne terminy otwarcia postępowania to 4-8 tygodni. Kluczowe jest zatem przygotowanie bezbłędnych wniosków...

Czytaj dalej

Zarządca

Zarządca - kto to taki? To osoba fizyczna, spółka osobowa (której wspólnicy posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego) lub w końcu spółka handlowa (której członkowie zarządu posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego) która została wskazana przez sąd lub dłużnika (przy udziale wierzycieli reprezentujących 30% sumy wierzytelności) do zarządzania firmą w toku postępowania sanacyjnego. Zarządca obejmuje zarząd masą sanacyjną, zarządza nią i przygotowuje a następnie realizuje plan restrukturyzacyjny. Jego celem jest przeprowadzenie działań sanacyjnych, czyli takich czynności prawnych i faktycznych które pozwolą przedsiębiorstwu przywrócić możliwość bieżącego zaspokajania kosztów działalności. Zarządca dokonuje czynności w imieniu własnym, ale na rachunek dłużnika....

Czytaj dalej

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu - co to takiego i dla kogo? To najmniej inwazyjna procedura restrukturyzacyjna, większa jej część prowadzona jest bez udziału sądu. Przeznaczona jest dla dłużników, których sytuacja nie jest tragiczna a zaufanie wierzycieli nie zostało jeszcze nadszarpnięte. Procedura ta ma również zaletę dyskretności - odbywa się bez dodatku "w restrukturyzacji". Nie można jej przeprowadzić jeżeli wierzytelności sporne stanowią więcej niż 15 % sumy wierzytelności. Nadzór nad przebiegiem postępowania sprawuje nadzorca układu (na podstawie umowy cywilnoprawnej), wybrany przez dłużnika spośród doradców restrukturyzacyjnych....

Czytaj dalej

Postępowanie układowe

Postępowanie układowe - co to jest i dla kogo? To kolejna z czterech procedur restrukturyzacyjnych, najbardziej zbliżona do dotychczasowego postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Przeznaczona jest dla dłużników o znaczącej ilości wierzytelności spornych (ponad 15% sumy wierzytelności) i stosunkowo dużej ilości postępowań egzekucyjnych ze strony wierzycieli. W takim przypadku nie można zawrzeć układu w uproszczonej procedurze przyspieszonej gdyż potencjalne wierzytelności sporne mogą przesądzić o zawarciu bądź nie układu (układ zawierany jest większością 2/3 głosów - 15% daje nadal ok. 51%, w przypadku wierzytelności spornych przekraczających 15% trzeba przejść przez postępowanie układowe)....

Czytaj dalej

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe - co to takiego? To jedna z czterech procedur restrukturyzacyjnych przewidziana w nowym prawie restrukturyzacyjnym. Przeznaczona jest dla dłużników, którzy nie mają zbyt dużej ilości wierzytelności spornych (mniej niż 15% sumy wierzytelności) i których proces restrukturyzacji nie wymaga znaczącego okresu czasu a same propozycje układowe są stosunkowo łatwe do zaproponowania. W założeniu przyspieszone postępowanie układowe ma trwać jedynie 3 miesiące. W tym czasie dłużnik chroniony jest przed egzekucją ze strony wierzycieli (z wyjątkiem wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo) i wypracowywany jest układ z wierzycielami....

Czytaj dalej

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne - co to takiego? To jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, które w założeniu ma umożliwić dłużnikowi podjęcie czynności prawnych i faktycznych, które mają zmierzać do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i przywrócić dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań. Postępowanie to daje dłużnikowi ochronę przed egzekucją, ale również musi zabezpieczać słuszne interesy wierzycieli....

Czytaj dalej