fbpx

Ostatnie posty na blogu

Facebook

LinkedIn

Twitter

Copyright 2016 Kosmal & Kwiatkowski.
All Rights Reserved.

8:00 - 18:00

Godziny otwarcia kancelarii

22 11 99 047

Zadzwoń do nas!

Facebook

Linkedin

Twitter

Szukaj
Artykuły

Trudności w branży transportowej przekładają się na wzrost restrukturyzacji

Restrukturyzacja branży transportowej

Z danych zbieranych od 1 stycznia 2016 roku – a więc dnia, w którym weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne – wynika, że postępowania restrukturyzacyjne cieszą się co raz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców. Na zjawisko to z pewnością składa się wiele czynników, jednak nie ma wątpliwości, że coraz częściej restrukturyzacja staje się najbardziej optymalnym sposobem rozwiązania trudności ekonomicznych pojawiających się w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Co ciekawe, dane statyczne jasno wskazują, że zdecydowanie najczęściej z rozwiązań przewidzianych w Prawie restrukturyzacyjnym korzystają przedsiębiorcy z branży transportowej. W jaki więc sposób przeprowadzenie restrukturyzacji powinno dokonywać się w tej właśnie branży?

 

Co raz poważniejsze problemy w branży transportowej

 

Przynajmniej od końca 2018 roku w Polsce notuje się zwiększony wskaźnik upadłości i restrukturyzacji firm z branży transportowej. Przyczyn takiego stanu rzeczy można by wskazać wiele, jednak do najpoważniejszych należy zaliczyć brak odpowiedniej liczby wykwalifikowanych kierowców na rynku pracy, rosnące ceny paliwa, czy też zmiany zasad delegowania pracowników za granicę. Oczywiście przedsiębiorcy działający w transporcie mierzą się także z „ogólnymi” trudnościami wiążącymi się z prowadzeniem działalności gospodarczej, takimi jak np. zatory płatnicze. Uwarunkowania te powodują – paradoksalnie – że pomimo utrzymywania się stosunkowo dużego popytu na usługi transportowe, tego rodzaju przedsiębiorstwa zaczynają borykać się z co raz poważniejszymi trudnościami. Niestety prognozy w tym obszarze nie są optymistyczne, chociażby ze względu na zbliżający się Brexit, który – biorąc pod uwagę, że Wielka Brytania jest jednym z głównych rynków zbytu dla polskiej branży transportowej – może negatywnie wpłynąć na kondycję tego rodzaju przedsiębiorstw.

W każdym razie faktem jest, że najwięcej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych dotyczy właśnie firm transportowych. To z kolei pozwala postawić pytanie, w jaki sposób najlepiej przeprowadzić restrukturyzację przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w tej właśnie branży.

 

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa transportowego

 

Niestety, tak jak w przypadku właściwie każdej restrukturyzacji, bardzo trudno określić jeden, wspólny model wyboru najbardziej optymalnego postępowania w przypadku branży transportowej. Wszystko zależy przede wszystkim od wielkości zadłużenia, posiadanych aktywów, czy rodzaju wierzytelności. Jednak doświadczenie uczy, że przedsiębiorcy zajmujący się transportem najczęściej korzystają z przyspieszonego postępowania układowego, które – przynajmniej teoretycznie – stwarza szanse na najszybsze przeprowadzenie restrukturyzacji oraz pozwala zachować zarząd własnym majątkiem. Z tego względu firma transportowa w restrukturyzacji nadal może, stosunkowo swobodnie, prowadzić swoją działalność, licząc przy tym na pomoc doradcy restrukturyzacyjnego.

Oczywiście nie oznacza to, że transporcie nie korzysta się z pozostałych form restrukturyzacji. Jednak w każdym przypadku decyzja co do wyboru określonej ścieżki postępowania powinna zostać podjęta „na miarę” danego przedsiębiorcy. W branży tej podjęcie tego rodzaju decyzji niestety często jest bardzo trudne. Wynika to z faktu, że polski rynek usług transportowych zbudowany jest głównie z małych, rodzinnych firm. Tego rodzaju przedsiębiorstwa często podejmują decyzję o podjęciu działań naprawczych w ostatniej chwili, w momencie, w którym przeważnie najlepszy moment na przeprowadzenie restrukturyzacji minął.

Z tego względu warto przypomnieć, że spóźniona restrukturyzacja od samego początku jest dużo trudniejsza do prawidłowego, a zwłaszcza efektywnego, przeprowadzenia, co z kolei zwiększa zagrożenie ogłoszenia upadłości. Stąd też nigdy nie warto zwlekać z podjęciem działań przewidzianych przez Prawo restrukturyzacyjne. Oczywiście nie każde problemy ekonomiczne w prowadzeniu biznesu od razu uzasadniają rozpoczęcie restrukturyzacji – postępowania przewidziane Prawem restrukturyzacyjnym prowadzi się w sytuacji, gdy dojdzie do wypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Jednak przedsiębiorcy, zwłaszcza w branżach borykających się niejako systemowo z różnego rodzaju problemami, nie powinni samodzielnie oceniać zachodzenia tych przesłanek, gdyż narażają się tym samym na ryzyko błędu, a więc wspomnianego „przegapienia” momentu, w którym konieczne stało się wdrożenie restrukturyzacji. Dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy specjalisty.

mm
Robert Kosmal

Doradca finansowy z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami, pozyskiwaniu finansowania i inwestorów oraz restrukturyzacji. Ma na koncie pracę przy międzynarodowych, bardzo złożonych projektach restrukturyzacyjnych.